Company Logo

"EKHO" DISABILITY RIGHTS NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION

Գործունեության ոլորտներ

Educational services
Հաշմանդամություն ունեցողների հիմնախնդիրներ
Հաշմանդամություն ունեցողների զբաղվածության ապահովում

Աջակցություն հաշմանդամ երեխաներին, երիտասարդներին և նրանց ծնողներին, առողջապահական, կրթական, մշակութային, սոցիալական, զբաղվածության հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված բազում ծրագրերի իրականացում, որոնց շնորհիվ հաշմանդամ երեխաներն ու երիտասարդները կհաղթահարեն հասարակությունից մեկուսացված լինելու զգացողությունը, կինտեգրվեն ռեալ հասարակական կյանքին:

done

2018

Test new

  • place
  • local_post_office
  • local_phone
  • public
  • RA, Yerevan,Armenia, 0015, Yerevan Mashtotsi Ave., 2 Building, 5th Entrance, 1st Floor, Apt. 40
  • news@ekhongoarmenia.am
  • +(374) 60-48-94-94
  • info@ekhongoarmenia.am
© 2018 Copyright: 4Steps