«Vahan» NGO

Կազմակերպությունն աջակցում է հաշմանդամ երեխաների րնտանիքների սոցիալական և առողջական վիճակի բարելավմանը, հաշմանդամ երեխաների ինտեգրմանը` իրականացնելով սոցիալական, կրթական, առողջական, իրավունքների պաշտպանության, մշակութային, միջնորդական ծառայություններ, տեղեկատվության տարածում:
 • place
 • local_post_office
 • local_phone
 • public
 • RA, Yerevan,Armenia, Yerevan, SWA-1 TAXAMAS, Sheram N105
 • vahanngo2000@rambler.ru
 • +(374) 10-72-79-19
 • Վեբ կայք

"SCARP" HEALTH CENTER Non-Governmental Organization

Հաշմանդամների և բնակչության այլ խոցելի խմբերի առողջության պահպանության առաջնային խնդիրների լուծում, հաշմանդամային սպորտի զարգացում, մասնագիտական վերականգնում եւ զբաղվածության հարցերի լուծում:
 • place
 • local_post_office
 • local_phone
 • public
 • RA, Yerevan,Armenia, 0078, Yerevan Bashinjaghyan St. 2nd Lane, 10 Building
 • skarp@freenet.am
 • +(374) 10-35-02-91
 • Վեբ կայք

"Havat" deaf children's mothers' NGO

"Havat" hard hearing children's mothers' Non-Governmental Organization was founded in 1996 at the Republican Children's Surdological Center at “Arabkir” medical center. Mission: Early professional intervention and socialization of deaf and hard hearing children and their integration into society. The beneficiaries are the children with hearing defects in Armenia and their families.It includes about 800 hard hearing children from Yerevan and regions of the country. “Havat” NGO has implemented programs in the field of healthcare, social security, education and protection of hard hearing children's benefits and their rights. The organization has proposed a number of legislative amendments which have received the force of law and are being enforced.
 • place
 • local_post_office
 • local_phone
 • public

"SOCIAL JUSTICE" NGO

The mission of the organisation is to promote social justice principles and policies in the conduct of changes in Armenia.

"CHILD DEVELOPMENT FOUNDATION" CHILD CENTER

Today, the CDF contributes to the protection of child rights, promotes children’s healthy development and inclusion of vulnerable groups into society. The Foundation actively provides professional services to support vulnerable children and their families, works to enrich the methodology by developing various useful resources for parents, children, specialists and educators working with children.
 • place
 • local_post_office
 • local_phone
 • public
 • RA, Yerevan,0065, Yerevan Romanos Melikyan St., 1 Building
 • cdc@wvi.org
 • +(374) 10-74-91-48
 • http://cdf.am/

"Mother and Child Health Armenian Alliance"

Մոր և մանկան առողջության հայկական դաշինք Դաշինքի տեսլականը լինելով անհոգ մայրությունն ու առողջ մանկությունը` առաքելություն ունի նպաստել մոր և մանկան առողջության պահպանման և բարելավման իրագործմանը Հայաստանում: 2000 թվականին Նյու-Յորք քաղաքում անցկացված Հազարամյակի գագաթնաժողովում միջազգային հանրությունը սահմանեց կոնկրետ թիրախներ` մինչև 2015թ-ը նվազեցնել մայրերի և մինչև հինգ տարեկան երեխաների մահացությունը: Ներկայումս տարբեր երկներում առողջապահական և սոցիալական ոլորտներում ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ գրանցվել են զգալի հաջողություններ նշված նպատակի ուղղությամբ: Սակայն, ինչպես նշվում է ՄԱԿ–ի գլխավոր քարտուղարի 2010 թ. հրապարակված զեկույցում “ամեն տարի միլիոնավոր կանայք և երեխաներ մահանում են կանխարգելի պատճառներից”: Հայաստանը, միանալով երեխաների մահացությանն ուղղված նպատակին հասնելու պարտավորությանը, տարբեր ծրագրերի իրականացման շնորհիվ խուսափեց անցումային շրջանի առավել ծանր հետևանքներից, և նույնիսկ կարողացավ հասնել որոշակի հաջողությունների, սակայն ըստ պաշտոնական վիճակագրական տվյալների համաձայն, Հայաստանը բնորոշվում է երեխաների մահացության միջին մակարդակով: Այն զգալի բարենպաստ է ԱՊՀ շատ երկրների համեմատությամբ, սակայն որոշակիորեն գերազանցում է միջին եվրոպական մակարդակը: Միաժամանակ, մայրական մահացության միջին եռամյա ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում վերջին 20 տարիների ընթացքում մայրական մահացության մակարդակը շատ դանդաղ իջեցման միտում ունի : Ըստ վերջին զեկույցի` Հազարամյակի զարգացման նպատակների հասանելիությունը Հայաստանի համար դժվար հասանելի է գնահատվել: Մտահոգվելով Հայաստանում մոր և մանկական առողջության պահպանման և բարելավման հիմնախնդիրներով` մի խումբ տեղական և միջազգային քաղաքացիական հասարակության կառույցներ համախմբվեցին ընդհանուր նպատակի շուրջ: Դեռևս 2010 թվականի օգոստոս ամսին մոր և մանկան առողջության հիմնախնդիրներով զբաղվող 15 կազմակերպություններ հանդիպեցին Ծաղկաձորում` քննարկելու մոր և մանկան առողջության դաշինք ստեղծելու գաղափարը` իրենց ջանքերը համադրելու և ավելի արդյունավետ գործունեության ծավալելու նպատակով: Մեկ տարվա ընթացքում արդյունավետ համագործակցության շնորհիվ համատեղ իրականացվեցին բազմաթիվ միջոցառումներ` ուղղված մոր և մանկան առողջության խնդիրների բարելավմանը, այդ թվում միջոցառումներ որոշում կայացնողների շրջանում ներկայացնելու համապատասխան օրենսդրական և հայեցակարգային առաջարկություններ մոր և մանկան առողջության բարելաման վերաբերյալ, խրախուսելով հատկապես մոր և մանկան առողջությանն ուղղված բյուջետային միջոցների ավելացումը: Միահամուռ աշխատանքի արդյունքները չհապաղեցին և արդեն 2011թ-ի բյուջեում Երեխայի առողջության հավաստագիր ծրագրին ուղղվեցին լրացուցիչ 3 մլն. ՀՀ դրամով` անվճար հիվանդանոցային բուժման հնարավորություն տալով 0-7 տարեկան բոլոր երեխաներին: ՔՀԿ-ների համալրված խումբը շարունակեց իր արգասաբեր գործունեությունը` կազմակերպելով մի շարք հանդիպումներ, այդ թվում առողջապահության նախարարի հետ: Նշված հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին համագործակցությանը ինստիտուցիոնալ բնույթ հաղորդելու հարցը և 2011 թվականի օգոստոսի 30-ին 44 ՀԿ-ներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ հավաքվեցին դաշինքի Ընդհանուր ժողովին` ստորագրելով հուշագիր և ընտրելով դաշինքի խորհուրդ և համակարգող մարմին:
 • place
 • local_post_office
 • local_phone
 • public
 • RA, Yerevan,27 Azatutyan Ave., 3rd floor, Yerevan 0014, Armenia
 • info@mchealth.am
 • +(374) 10-20-10-14
 • http://mchealth.am

"SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL", ARMENIA REPRESENTATIVE OFFICE

OUR HISTORY Gaining independence from the Soviet Union in 1991, the Republic of Armenia fell into severe economic and social crisis caused by triple shocks: earthquake of 1988 which killed more than 25,000 people and left tens of thousands without shelter; collapse of market economy due to separation from Soviet centrally-planned economic system and the Nagorno-Karabakh war which overall resulted an influx of about 350,000 ethnic Armenian refugees from rural areas of Azerbaijan. Lacking personal resources due to the devaluation of the currency, loss of employment and opportunities for new employment, the majority of the population faced poverty almost overnight. Though more than two decades have passed since establishing independence, Armenia is still suffering from the social-economic crisis. In response to the acute needs of children and their families, in late 1993 Save the Children established its presence in Armenia. Since then Save the Children has evolved from umbrella grants manager into an implementing and enabling agency supporting most vulnerable population. We have partnered with state- and local governments, NGOs and communities to design, implement and monitor development programs. Save the Children’s projects combine our expertise in child rights governance and protection, health and education, humanitarian relief and community development, economic opportunities and livelihood development. We strive for creating lasting positive change in the lives of children and youth, providing opportunities for their participation and development, applying right-based approach in all our programs and raising children’s awareness about their rights.
 • place
 • local_post_office
 • local_phone
 • public

"INTERNATIONAL CHILD DEVELOPMENT CENET" NGO

''Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոն '' ՀԿ-ն պատրաստում է աուտիզմով երեխաներին հանրակրթական /ներառական դպրոցներում հնարավորինս արդյունավետ ինտեգրմանը` համագործակցելով ծնողների,դպրոցի մասնագետների և ուսուցիչների հետ :
 • place
 • local_post_office
 • local_phone
 • public
 • RA, Yerevan,c. Yerevan, Saryan 20
 • aicdmail@yahoo.com
 • +(374) 10-58-07-33
 • www.aicdc.am
© 2018 Copyright: 4Steps